Reglement Tour de France 2020

Beste Wielerfanaten,
Dit is alweer de 38e keer dat deze Tour de France toto wordt gehouden.
Voor alle volledigheid hieronder het reglement.

1. De Immerloo Tour 2020 begint zaterdag 29 augustus en eindigt op zondag 20 september. Meetellende ritten zijn alle etappes en de individuele tijdrit.

2. Iedere deelnemer levert één (of meerdere) lijst(-en) in met daarop 25 nummers welke weer corresponderen met de hierbij gevoegde rennerslijst. Deze 25 renners vormen samen de ploeg waarmee men meedingt naar een prachtige hoofdprijs (€350,00) en andere geldprijzen in het eindklassement. Ook de ploegen die door de computer in het eindklassement op respectievelijk de 50e, 100e, 150e et cetera plaats worden geclasseerd zullen beloond worden.

Daarnaast kan men 5 reserverenners opgeven. Zie hiervoor punt 11.

3. Voor elke meetellende rit is er een dagprijs te verdienen. De winnaar van die dagprijs is de ploeg die in de betreffende rit de meeste punten weet te behalen, onafhankelijk van de totaal score in het tussenklassement op dat moment. Zijn er meerdere winnaars met een gelijk aantal punten in het dagklassement dan zullen ze de dagprijs moeten delen. Aan het einde van de tour worden totaalbedragen lager dan €1,00 per ploeg niet uitgekeerd.

4. Bij de volgende etappes zijn dubbele punten te verdienen:

Een vlakke rit
Een bergrit
Een klimtijdrit
etappe 3
etappe 13
etappe 20
Nice-Sisteron
Chatel Guyon-Puy Mary
Lure-La Planche des Belles Filles
maandag 31 augustus
vrijdag 11 september
zaterdag 19 september

Bij de volgende etappes zijn dubbele dagprijzen te verdienen:

Een vlakke rit
Een heuvelrit
Een bergrit
etappe 5
etappe 14
etappe 18
Gap-Privas
Clermont Ferrand–Lyon
Meribel-La Roche sur Foron
woensdag 2 september
zaterdag 12 september
donderdag 17 september

Voor de klimtijdrit etappe 20 op zaterdag 19 september is een speciale dagprijs te verdienen.

De hoogte van de dagprijs is afhankelijk van het aantal verkochte deelnameformulieren.

5. Ieder deelnameformulier c.q. ploeg heeft een nummer. Deelname met meerdere ploegen is toegestaan.

6. Voor de 10 eerst aankomende per etappe worden punten gegeven en wel als volgt: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.

7. Het inschrijfgeld bedraagt €4,00 per deelnemende ploeg en dient direct te worden voldaan. Restitutie van het inschrijfgeld is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Men kan het geld ook overmaken via de bank, het rekeningnummer is: NL84RABO0315411600 t.n.v. Sportvereniging Loo. Vergeet niet hierbij het nummer van het deelnameformulier te vermelden.

8. Diegene die 15 deelnameformulier afneemt en betaalt, zal worden beloond met 1 gratis deelnameformulier.

9. Met het invullen van de kolom rechts op uw papieren deelnameformulier kunt u ons een groot plezier doen. Tevens is dit een controle op volledigheid van uw ploeg. De omcirkelde 25 renners plus de aangegeven 5 reserverenners blijven bindend.

10. De officiële uitslag op teletekst (19.15 uur) na de betreffende etappe is bindend. Over de vastgestelde klassering kan niet worden gereclameerd, tenzij er sprake is van een fout bij de tourleiding. Constatering van een fout gaarne direct melden bij uw contactpersoon. Na 28 september 2020 kan niet meer gereclameerd worden! De vastgestelde klassering zal vermeld worden op de tussenstanden.

11. Mochten er renners uitvallen bij aanvang van de tour of tijdens de tour, dan vervangt de Immerloo Tour leiding deze renner door de eerstvolgende reserverenner. Voor een niet gestarte renner aan het begin van de etappe komt de eerstvolgende reserverenner diezelfde etappe nog erin. Valt een renner uit tijdens de etappe dan komt de eerstvolgende reserverenner de volgende etappe erin.

12. De tourleiding heeft een lijst met potentiële renners samengesteld waaruit u uw keuze moet maken. Andere renners dan op deze lijst voorkomen mogen/kunnen niet worden gekozen, ook al starten zij wel. Houdt dus zoveel mogelijk de media bij! Eenmaal ingeleverde papieren deelnameformulieren kunnen niet meer gewijzigd worden. Bij het inbrengen van het deelnameformulier via internet is wijzigen mogelijk tot zaterdag 29 augustus voor 13.00 uur. Wanneer blijkt dat er meer dan 25 renners zijn gekozen, schuiven de hoogste nummer(s) door naar de reserverenners.

13. Het deelnameformulier dient (volledig ingevuld) op zaterdag 29 augustus voor 13.00 uur binnen te zijn (ook deelnameformulieren die per post worden verzonden). Ook is het mogelijk om via internet (www.immerlootour.com) uw lijsten in te leveren. Verzenddatum en tijdstip op uw e-mail is bindend.
Inleveren dient te gebeuren zaterdag 29 augustus in de kantine van S.V. Loo aan de Loostraat 22a te Loo tussen 10.00 uur en 13.00 uur.
Buiten deze uren bij de tourleiding. De gegevens van de tourleiding zijn te vinden onder contact.

De tourleiding is niet uitgesloten van deelname.

Deelnameformulieren die via de post worden opgestuurd, dienen naar onderstaand adres te worden gestuurd:
IMMERLOO TOUR, PASTOORSTRAAT 36, 6924 AS LOO

14. De opbrengst van de Immerloo Tour zal ten goede komen aan S.V. Loo.

15. Het is nu ook mogelijk uitslagen te ontvangen via e-mail. Hiervoor hebben wij een aantal extra gegevens nodig. De formulieren waarop u die gegevens in moet vullen zijn verkrijgbaar bij de tourleiding. De uitslag wordt ook iedere avond op de website van de Immerloo Tour geplaatst (adres is www.immerlootour.com). Het email-adres van de immerloo Tour is: immerlootour@gmail.com.

16. De prijzen zullen na afloop zo spoedig mogelijk aan de winnaars worden uitgekeerd op voorwaarde dat het IBAN nummer voorafgaand aan de Immerloo Tour bekend is bij de tourleiding en de naam zoals ingevuld bij het betreffende IBAN nummer hoort.

17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tourleiding.

©Immerlootour