Handleiding

Lees ook deze   HANDLEIDING   eens.

Invullen formulieren

Het invullen van de formulieren wijst zich zelf. Speciale aandacht graag voor het correct invullen van het e-mailadres en IBAN rekeningnummer. Het e-mailadres is nodig voor verzenden bevestiging en aanmaken selectieve klassementen. Als het IBAN rekeningnummer niet is ingevuld dan kan dit problemen geven bij het uitkeren van het prijzengeld.

Bij het invullen van het deelnameformulier kunnen een tweetal namen opgegeven worden:
 • naam ploeg: dit is de naam zoals deze in het klassement wordt weergegeven
 • naam: dit is uw eigen naam die eventueel gebruikt wordt als er een prijs uitgekeerd wordt

  Tevens kan er een wachtwoord opgegeven worden. Dit wachtwoord kunt u zelf kiezen en kan gebruikt worden voor het wijzigen van de reeds ingevoerde deelnameformulieren. De formulieren kunnen gewijzigd worden tot en met het moment waarop ze uiterlijk ingeleverd moeten zijn. De deelnameformulieren kunt u wijzigen met behulp van de menu optie Deelnameformulier wijzigen.

  Verwerken formulieren

  Vanaf de aanvangsdatum van de Immerloo Tour wordt de postbus, waarin de formulieren terechtkomen, leeggemaakt en vervolgens verwerkt. Na de verwerking wordt via e-mail een bevestiging verzonden. In deze bevestiging staat ook het nummer van het ingevulde formulier. Dit nummer wordt gebruikt bij betaling en bij contacten met leden van de tourcommissie. Als er binnen 24 uur geen bevestiging is ontvangen dan is het formulier niet door ons ontvangen of is er op het formulier geen correct e-mailadres ingevuld, zodat het systeem geen bevestiging kan genereren.

  Correcties formulieren

  Het is nu ook mogelijk reeds verzonden formulieren via Internet te wijzigen. Hiervoor dient u een wachtwoord op te geven bij het invoeren van uw formulier via internet. Met behulp van dit wachtwoord en het nummer van uw deelnameformulier kunt u dit formulier wijzigen tot de inleverdatum. Na het doorvoeren van de wijzigingen krijgt u opnieuw een e-mail met de door u ingevoerde gegevens.

  Betaling

  Het verschuldigde bedrag dient u over te maken op IBAN rekeningnummer NL84RABO0315411600 Rabobank t.n.v. penningmeester Immerloo Tour, Loo. De prijs per deelnameformulier bedraagt 3,00. Als u meer dan 15 deelnameformulieren of een veelvoud daarvan instuurt, dan heeft u per 15 deelnameformulieren recht op een gratis deelnameformulier.

  Een volledige klassement wordt iedere dag rond 20.00 uur geplaatst op deze website onder Overzicht standen.